دنده سر میل سوپاپ tiggoo x33s

دنده سر میل سوپاپ tiggoo x33s

دنده سر میل سوپاپ ام وی ام tiggoo x33s روی میل سوپاپ بسته می شود

و داخل آن روغن جریان دارد خراب شدن آن به این دلیل است

که راننده بلافاصله بعد از باز کردن سوئیچ استارت میزند این عمل باعث می شود

که قبل از رسیدن روغن به دنده میل سوپاپ، ماشین روشن می شود و باعث آسیب دیدن دنده سر میل سوپاپ می شود .

عملکرد صحیح این است که بعد از باز کردن سوئیچ اجازه دهیم ای سی یو به اویل پمپ فرمان بدهد

که روغن را به دنده سر میل سوپاپ پمپاژ کند سپس استارت بزنیم .

زمان مورد نیاز برای انجام این فرایند بین 20-30 ثانیه می باشد

خراب شدن این قطعه سبب شنیده شدن صدای ناهنجار بعد از روشن شدن خودرو می شود.

 

دنده سر میل سوپاپ tiggoo x33s