سیبک طبق خودروی mvm x33

سیبک طبق خودروی mvm x33

سیبک طبق خودروی mvm x33 نیز مانند سیبک طبق های تمام خودروها وظایفی در خودرو بر عهده دارد:
سیبک هاقطعات کروی شکلی هستند که به خوبی حرکت بین دو قطعه را بدون کم ترین اصطکاک فراهم می کنند
در عین حال سیبک ها در معرض نیروهای کششی و فشاری قرار می گیرند .
وقتی سیبکی در بالای طبق پایینی و زیر محور چرخ قرار می گیرد

تحت تاثیر نیروی کششی است زیرا محور چرخ متمایل به بالا و طبق متمایل به پایین است و در نتیجه سیبک کشیده می شود.

وقتی سیبکی در زیر طبق بالایی و روی محور چرخ قرار گیرد تحت تاثیر نیروی فشاری است

زیرا محور چرخ به وسیله چرخ متمایل به بالا و طبق نیز با کشش فنر متمایل به پایین می شود در نتیجه سیبک کشیده می شود.

در سیستم تعلیق گاهی نیاز به اتصال قطعات به صورت محکم به یکدیگر و گاهی نیاز است

تا در عین وجود اتصالات محکم، امکان حرکت و چرخش آن ها نیز وجود داشته باشد

که در این هنگام از سیبک استفاده می شود. سیبک یک گوی فلزی دسته دار است

که درون محفظه ای فولادی قرار دارد و دور آن با لاستیک پوشانده شده است و در داخل آن امکان گردش دارد.

تشخیص خرابی و لقی سیبک این است که موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.
در صورت عملکرد ناقص و خرابی سیبک ، فرمان پذیری خودرو ، سایش غیر معقول تایرها ، انحراف خودرو از مسیر مستقیم و … بروز خواهد کرد.

علایم خرابی سیبک فرمان :

1- افزایش فرسودگی سایر قطعات سیستم فرمان
2- سایش بیش ار حد تایر های جلو
3- افت کیفیت فرمان پذیری خودرو ( اصطلاحا سفت شدن فرمان و یا لقی بیش از حد فرمان و انحراف خودرو )
4- عدم بازگشت اتوماتیک فرمان خودرو به وضعیت مستقیم پس از عبور از پیچ

نکات مهم :
همواره هر دو سیبک های فرمان چپ و راست را با هم تعویض نمایید.
مهره سیبک فرمان یک بار مصرف بوده و استفاده مجدد از آن ها مجاز نیست.
سفت کردن بیش از حد مهره سیبک ، باعث خرابی آن خواد شد.

سیبک طبق خودروی mvm x33