کنیستر اتومبیل کنيستر mvm 530 قطعه اصلی

کنیستر اتومبیل کنيستر mvm 530 قطعه اصلی

درباره کنیستر اتومبیل کنيستر mvm 530 قطعه اصلی چه می دانید؟
همانطور که می دانیم اکثر سوخت ها به صورت هیدروکربن می باشند

و در احتراق موتور اتومبیل از ترکیب اتم هاي هیدروژن و کربن موجوددر یک سوخت با اکسیژن

، محصولاتی همچون گاز دي اکسید کربن (CO2) و آب تولید می شود.

ولی به دلایل مختلفی که بستگی به شرایط احتراق و کیفیت سوخت دارد

احتراق به صورت کامل صورت نمی گیرد و تمام هیدروکربن موجود در سوخت به CO2 و آب تبدیل نمی شود.

هر چه احتراق ناقص تر باشد میزان آلایندگی نیز بیشتر خواهد بود.

با توجه به رشد و توسعه شهرها و همچنین افزایش جمعیت ، شرکت هاي خودروسازي در تلاش اند

تا با تولید بیشتر نیاز جامعه را برآورده کنند در کنار این تلاش و با توجه به دانش و قوانین بازدارنده

و حمایتی از محیط زیست خودروسازها در تلاش اند تا آلاینده هاي خروجی خودروها را کاهش دهند.

این امر در طراحی خودروها تاثیر به سزایی داشته و به تغییراتی در سیستم هاي سوخت رسانی گذشته(کاربراتوري)

و امروزي (انژکتوري) منجر گردیده است.

که امروزه براي این منظور جهت جلوگیري از این آلاینده ها قطعه کنیستر سوخت را به قطعات خودرو اضافه نموده اند .
کنیستر مخزنی پر از دانه‌های کربن فعال است و زیر گل‌گیر سمت شاگرد قرار دارد.

این مخزن دو تا شلنگ دارد، یکی از آن‌ها طرف باک و یکی به ورودی هوای موتور متصل می‌شود.

زمانی که موتور روشن است، بخار بنزین به داخل موتور کشیده و سوخته می‌شود،

اما وقتی موتور خاموش است، این بخارها جذب کنیستر می‌شود و از ورود به هوا و آلودگی آن جلوگیری می‌کند.

سازندگان موتور براي کاهش آلایندگی خودرودر چهار عامل اصلی متمرکز شده اند :
1- استفاده از سیستم سوخت رسانی و جرقه ي دقیق و قابل اطمینان
2-کاهش آلایندگی گازهاي خروجی اگزوز به وسیله مبدل کاتالیزوري
3-بازیابی هیدروکربن ها ي نسوخته داخل محفظه موتور
4-به جذب بخار سوخت از مخزن سوخت ( باك )
که موردآخرتوسط کنیستر صورت می گیرد

زمان تعویض کنیستر

مطابق استانداردهاي معتبر صنایع خودرو سازي در صورت منفی بودن نتیجه تست

عملکرد توسط مراکز معاینات فنی خودرو، 30 هزار کیلومتر در شرایط عمومی ،

24 ماه بعد از زمان نصب، نشت بنزین از سر شیلنگی هواي آزاد،

تجمع بخار در باك و انتشار ناگهانی در زمان باز کردن در آن،انتشار بوي بنزین اطراف خودرو،

مشاهده هر گونه ضایعات سطحی یا شکستگی روي کنیستر باید نسبت به تعویض کنیستر اقدام شود.

زمان فوق مشروط به عدم وجود هر گونه عیب ونقص روي کنیستراست. بازدید دوره اي جهت اطمینان از عملکرد کنیستر کاملا ضروري است .

کنیستر اتومبیل کنيستر mvm 530 قطعه اصلی